Informatyk w szkole  Szkoła podstawowa  Informatyk Szkoła  Informatycy  Wrocław O wrocławiu

Szkoła podstawowa w Polsce jest elementem współczesnego systemu oświaty i jest obowiązkowa. Obowiązek szkolny ujęto prawem polskim w wieku XIX (1808), w okresie międzywojennym (1919) oraz w latach 40/50 oraz 90. XX w. (1990). Kształcenie w ciągu pierwszych trzech lat (nauczanie początkowe) miało w założeniu charakter propedeutyczny, gdyż umożliwiało opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszej edukacji. Pozostałe lata nauki poświęcone były kształceniu ogólnemu w zakresie różnych przedmiotów, odpowiadających podstawowym dyscyplinom naukowym (np. historia) oraz obszarom aktywności człowieka (np. muzyka). W czwartek 22 lutego 2018 w godzinach 8.00-15.25 w naszej Szkole otwieramy drzwi. Zapraszamy Rodziców naszych uczniów, naszych przyszłych uczniów. Możecie zobaczyć, jak uczymy się. NASZA SZKOŁA. KADRA. DLA UCZNIÓW. DLA RODZICÓW. SUKCESY UCZNIÓW. INTEGRACJA. ŚWIETLICA. PÓŁKOLONIE. OBIADY. DOKUMENTY SZKOLNE. W roku szkolnym 2017/18 przystąpiliśmy do akcji UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!”. Uczniowie naszej szkoły będą mogli pomóc dzieciom z Syrii zbierając fundusze, które wpłacimy na konto UNICEF. Proponujemy, aby dzieci i młodzież stworzyły swoje własne książki. Nasza szkoła jest placówką publiczną Misją naszej szkoły jest wychowanie i wykształcenie młodego człowieka. Pragniemy wychowywać naszych uczniów na ludzi kierujących się dobrem i prawdą, odpowiewiedzialnych za siebie i innych. Opieramy się na tradycji, kulturze i patriotyźmie, jednocześnie kształtujemy postawy oparte na dialogu i tolerancji. Znajdziecie na niej informacje o wszystkim, co się dzieje w Naszej Szkole. Zapraszamy do oglądania naszej strony!!! proponuje uczniom atrakcyjną ofertę edukacyjną, zapewniając dobre wykształcenie. Wspomagamy wszechstronny rozwój ucznia zgodnie z osobistymi potrzebami i możliwościami. Zapewniamy uczniom dobre warunki do nauki. Dobrze przygotowujemy ucznia do życia społecznego w rodzinie i środowisku lokalnym. posiadamy sprawny system komunikowania się i zarządzania gwarantujemy osiąganie standardów edukacyjnych zapewniamy równość szans: wspieramy rozwój osobowy każdego ucznia, uczymy tolerancji i empatii współpracujemy z logopedą oraz innymi specjalistami Serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do głosowania. Codziennie każdy z Państwa może oddać jeden głos. Niech głosują wszyscy członkowie Państwa rodzin. Wygrywa 13 szkół z najwyższym wynikiem. organizujemy wycieczki: kino, teatr, krajobrazowe, tematyczne, inne zapewniamy indywidualne podejście do każdego dziecka wychowujemy i zapobiegamy zagrożeniom: kształtujemy postawy patriotyczne i obywatelskie Grudzień jest miesiącem, który kojarzy się nie tylko ze świętami, Mikołajem, ale także ze św. Barbarą i obchodami górniczego święta. Chcąc przybliżyć dzieciom trudną i odpowiedzialną pracę górnika promujemy zdrowy styl życia przeciwdziałamy agresji wprowadzamy w świat wartości